Trainingen en Certificatie

Workshops en trainingen gebruik gereedschappen
Naar gelang uw behoefte kunnen wij voorzien in korte workshops (ter kennismaking met een onderwerp) of uitgebreide gebruikerstrainingen voor wat betreft het juist en veilig omgaan met (elektrische) gereedschappen. Dit wordt georganiseerd in groepen van maximaal 6 deelnemers per keer.


Workshops metaalbewerking
Voor beginners kunnen wij informatieve workshops verzorgen op het gebied van metaalbewerking door lassen, slijpen, solderen, draaien, vijlen en vele andere bewerkingsmethoden. Dit kan in groepsverband van maximaal 6 personen per keer.


Certificatie van uw lassers
Service Center Brabant kan op aanvraag voor u een programma opstarten voor certificatie van uw lassers.


ISO/VCA Trainingen

Via Service Center Brabant kunt personeelsleden op laten leiden tot bevoegd intern auditor (ISO-9001:2008). Daarnaast verzorgen wij de persoonsgebonden certificatie voor de Basis-VCA en VOL-VCA opleidingen. Ook kunnen wij bemiddelen in examens.


Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
Dit verplichte onderwerp uit de Arbo-wet is bedoeld om uw bedrijfs- en vakrisico's afdoende in kaart te brengen en middels een actieplan en vastlegging in instructies en beheerprogramma's voldoende onder controle te krijgen/houden. Service Center Brabant kan in een RI&E voorzien, maar ook bemiddelen bij toetsing hiervan door de Arbo-dienst en adviseren bij het ten uitvoer brengen van het bijbehorende plan van aanpak.


ISO/VCA certificeringen
Via Service Center Brabant kunt u een traject opstarten voor certificering van uw bedrijf voor ISO-9001:2015 (of 2008 versie) of de
VCA-5.1:2008. Dit in de vorm van hulp of projectleiding bij het opzetten van de handboeken (samen met de medewerkers), het inrichten van managementrapportages en beheerprogramma's voor bewaking van gereedschapskeuringen en opleidingen. Daarnaast kunnen ook de interne audits en verplichte management reviews door ons begeleid worden als voorbereiding op een externe audit. Er zijn goede contacten met diverse Certificerende Instellingen om juiste en passende keuze te maken, bij uw wensen en branche waarin u actief bent.

Vaste partner voor ISO/VCA trainingen, auditing en certificering Ún voor uitvoering van uw RI&E is Tom Maertens.

 
 


<<< vorige pagina