Keuring van ladders, trappen en rolsteigers
 
LADDERS
De Europese norm EN-131 en de Nederlandse vertaling hiervan (NEN-2484) beschrijven de eisen aan de constructie van draagbaar klimmaterieel. Tevens zijn hierin de eisen voor onderhoud, gebruik en beproeving (keuring) vastgesteld.

Keuring van deze materialen bevat o.a. de controle op deugdelijkheid, missende onderdelen, beschadigingen of het ontbreken van instructies. De resultaten worden samengevat naar een rapportage en elk stuk materieel wordt ge´dentificeerd en voor de gebruiker herkenbaar gemarkeerd met een keuringssticker (gekeurd tot maand/jaar).

Eenvoudige reparaties (vervangen van stootdoppen/rubbers) kan indien gewenst verzorgd worden.

ROLSTEIGERS
De Europese norm EN-1004 en de Nederlandse vertaling hiervan (NEN-2718) beschrijft de eisen voor gebruik, opstelling/constructie, onderhoud en keuring/beproeving aan rolsteigers.

Keuringen bevatten onder andere de controle op de aanwezigheid van opbouwvoorschriften, deugdelijkheid en rechtheid van de verschillende onderdelen die tesamen een rolsteiger vormen. Denk hierbij aan schoren, het frame, kantplanken, bordessen en ladders. Pas als aan alle eisen is voldaan, dan de keuringssticker geplakt worden.
 

Klik op de afbeelding voor een link naar het certificaat van Jos Hendriks


Voor tarief informatie klik op de link hiernaast:


 

 
 


<<< vorige pagina